Reptile și amfibieni

Activitățiile noastre au ca scop general asigurarea supraviețuirii pe termen lung a speciilor de amfibieni și reptile din România și protejarea habitatelor cu potențial herpetofaunistic ridicat prin studii de conservare și cercetare.
Printre realizările noastre se numără:
• Cartografierea unor situri cu potențial mare herpetofaunistic și propunerea lor ca sit NATURA 2000. Am participat activ la propunerile siturilor Natura 2000 în toată perioada desemnărilor (http://www.natura2000proposals.ro/).
• Am contribuit la inventarierea, cartarea și evaluare stării de conservare a speciilor de amfibieni și reptile în mai multe situri Natura 2000 și arii naturale protejate.
• Am contribuit la realizarea planurilor și a măsurilor de management pentru aceste specii în cazul mai multor situri Natura 2000 și arii naturale protejate.
• Implementarea în colaborare cu Asociația Ecouri Verzi (www.ecouriverzi.ro) a proiectului „Conservation of European Pond Turtle in Transilvania, Romania: Guideline for monitoring and manadgement of small European Pond Turtle populations and its habitats” (http://emys-ro.webs.com). Un rezultat important al acestui proiect a fost în 2010 realizarea ghidului „În obiectiv: Țestoasa de apă europeană, Emys orbicularis” (http://emys-ro.webs.com/despreghid.htm), care printre altele, însumează măsurile de management pentru menținerea stării de conservare a țestoasei de apă.
• Trachemys Adoption – Romanian Coalition, o inițiativă din 2008 – momentan o comunitate care activează și pe Facebook (https://www.facebook.com/groups/tarc08/) – popularizează problema țestoaselor exotice invazive eliberate în natură și facilitează adopțiile țestoaselor exotice către doritori.
• Prin activitatea noastră pe rețelele de socializare (Facebook) activăm constant pentru schimbarea atitudinii negative a diferitelor grupuri sociale față de amfibieni și reptile, diminuarea efectelor credințelor și superstițiilor bazate pe observații greșite care dăunează imaginii acestui grup de animale. Lucrăm la dezvoltarea unei rețele de voluntari pentru monitorizarea diferitelor aspecte a delictelor comise împotriva amfibienilor sau reptilelor (localizarea și monitorizarea locurilor frecventate pentru colectarea amfibienilor pentru consum și vânzare, localizarea și monitorizarea zonelor unde amfibienii în migrație sunt accidentate de circulația intensă, monitorizarea piețelor și a magazinelor de specialitate, respectiv a comerțului online, etc ), informarea autorităților și îndemnarea lor la aplicarea pedepselor prevăzute de lege etc.
• Grupul facebook Herping Romania (https://www.facebook.com/groups/225642127538322/) inițiat în 2012 are momentan peste 1 200 de membrii și este cel mai important grup focalizat pe tematica popularizării și conservării herpetofaunei din România.
• Identificarea și monitorizarea constantă a amenințărilor privind herpetofauna pe plan local, regional și național. Specia prioritară în acest demers este vipera de fâneață (Vipera ursinii rakosiensis), o subspecie recent reconfirmată pe teritoriul Transilvaniei.
• Am contribuit la mai multe studii de faunistică, distribuție, conservare, ecologie etc. privind herpetofauna. Aici lista publicațiilor.
• Determinatorul fotografic bilingv al herpetofaunei din România, momentan în lucru, va reprezenta un real ajutor pentru activitățile de inventariere a herpetofaunei.
• Baza noastră de date privind distribuția speciilor de amfibieni și reptile numără mii de date și se îmbogățește încontinuu.