Proiecte Programe

Proiecte în curs de derulare

default image

LEHUA

Proiectul LEHUA – Learning Humanity from Animals (Erasmus+ 2016-3-HU01-KA205-002032) își propune elaborarea unui modul de autodezvoltare prin cunoașterea mai aprofundată a naturii și a animalelor. (more…)

default image

TRANSGREEN: infrastructură verde în Carpați

default image

Dezvoltarea rețelei de autostrăzi și căi ferate ce conectează între ele puncte cheie ale României și, mai departe, țara noastră cu restul Europei este un proces în plină desfășurare. Planurile de dezvoltare a acestor tipuri de „infrastructură mare” prevăd traversarea Munților Carpați și, implicit, fragmentarea și perturbarea unor ecosisteme valoroase incluse în arii naturale protejate, inclusiv siturile de interes european Natura 2000. Pentru a evita și, după caz, și diminua aceste presiuni și amenințări asupra naturii, proiectul TRANSGREEN își propune să dezvolte soluții pentru crearea unei rețele de transport cu impact cât mai redus asupra mediului și pe care să se circule în siguranță, în România, Cehia, Solvacia, Ucraina, Ungaria. (more…)

default image

Conservarea dumbrăvencei în Bazinul Carpatic (LIFE13/NAT/HU/000081)

Scopul și obiectivul proiectului:

 • Întărirea populației de dumbrăveancă în Bazinul Carpatic și asigurarea conservării favorabile pe termen lung a acestor populații.

Activități majore:

 • Crearea locurilor de cuibărit adecvate în Ungaria și România
 • Recondiționarea și îmbunătățirea locurilor de hrănire
 • Reducerea mortalității
 • Asigurarea conservării speciei pe termen lung în cadrul programului „Farmers for Roller”
 • Promovarea și popularizarea practicilor de gospodărire a terenurilor prietenoase dumbrăvencii în siturile Natura 2000
 • Sensibilizare și schimbare de atitudine

Mai multe informații aici: http://rollerproject.eu/ro

default image

Asigurarea surselor de hrană pentru populațiile periclitate de șoim dunărean și acvilă de câmp din Bazinul Carpatic (LIFE13 NAT/HU/000183)

Obiectivele proiectului 

 • Acest proiect își propune să consolideze eforturile continue de consolidare a populațiilor europene de bază ale acvilei de câmp (Aquila heliaca) și șoim dunărean (Falco cherrug), specii amenințate la nivel mondial și incluse în Anexa I a Directivei Păsări a Uniunii Europene, de asemenea, specii prioritare pentru proiectele LIFE-Natura. Datorită sprijinului financiar din partea UE, aceste populații s-au stabilizat și sunt în creștere pe plan european, în timp ce populațiile mondiale sunt încă în scădere. Cu toate acestea, din păcate, în contradicție cu populațiile păsărilor de pradă, populațiile principalelor lor surse de hrană, a mamifere mici (popândău Spermophilus citellus, hârciog Cricetus cricetus, și iepurele de câmp Lepus europeus), sunt în continuă scădere. Constatările proiectului LIFE09NAT/HU/000384, în curs de desfășurare, justifică importanța acestor specii în dieta acestor păsărilor răpitoare. Chiar și astăzi, mamiferele mici, mai ales S. citellus, constituie o parte majoră a hranei, prezentă în medie în mai mult de ¼ din dietă. Păsările montate cu emițătoare GPS în cadrul proiectelor LIFE demonstrează că aceste păsări se hrănesc frecvent în afara SPA-urilor, în special în cazul în care abundența mamiferelor mici este mai mare. (A se vedea hărțile anexate.) Prin urmare, proiectul își propune să oprească declinul populației mamiferelor mici existente în cazul în care acestea sunt prezente și dorește să funcționeze ca un proiect demonstrativ în unele acțiuni pentru a pregăti un fundal științific solid pentru o posibilă creștere viitoare a acestor populații, în baza celor mai bune practici aplicate.
 • Proiectul are ca scop sensibilizarea publicului față de păsările răpitoare și mai ales față de mamifere mici, sursa lor principală de hrană.
 • Proiectul își propune să demonstreze, de asemenea, cum trebuie adaptate diferitele priorități de conservare a naturii, atunci când luăm în considerare stilul de viață și necesitățile de habitat ale Sicista subtilis trizona și Nannospalax (superspecies leucodon), specii strict protejate în România, prin implementarea activităților noastre în beneficiul tuturor speciilor.

Mai multe informații aici:  http://sakerlife3.mme.hu/

default image

Planuri de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369

Asociația „Grupul Milvus” în parteneriat cu ProPark – Fundația pentru Arii Protejate lansează un amplu proiect de realizare a unui plan de management pentru mai multe arii protejate Natura 2000 de-a lungul râului Mureș, din județul Mureș: : ROSCI0210 Râpa Lechința, ROSCI0367 Râul Mureș între Morești și Ogra, ROSCI0369 Râul Mureș între Iernuțeni și Periș, ROSCI0368 Râul Mureș între Deda și Reghin. Mai multe informații aici.

Proiecte derulate

default image

Carnivore și oameni: este posibilă conviețuirea lor pașnică în România?

default image

Proiectul a fost implementat în 2004-2005, cu sprijinul financiar al programului Matra-KNIP (Ambasada Regatului Țărilor de Jos, București). Scopul inițiativei a fost investigarea pagubelor produse de lupi, urși și vidre pe teritoriul Transilvaniei. S-au realizat studii de caz pentru un total de 32 de cazuri de pagube produse de lupi în șeptel (la stâne), 9 cazuri de pagube produse de urși în șeptel (la stâne), 27 de cazuri de pagube produse de urși în culturi agricole, 5 cazuri de atacuri de urs asupra oamenilor, respectiv 7 cazuri de pagube produse de vidre în eleștee. În fiecare caz am încercat să identificăm și circumstanțele care au putut facilita producerea pagubelor. În cadrul proiectului am realizat și o carte (în engleză, maghiară și română) în care am prezentat rezultatele noastre, respectiv am detaliat metode concrete de prevenire a pagubelor.

default image

Cartografierea și evaluarea serviciilor de ecosisteme în siturile Natura 2000 din regiunea Niraj – Târnava Mică

Activităti:

 • Colectarea datelor ne va ajuta să stabilim o bază de date pentru formularea contextului socio-economic din regiune, să determinăm ce servicii de ecosistem există în zonă și să aflăm cum percep și valorifică comunitățile locale, aceste servicii. Pentru a realiza acest lucru, vom efectua o analiză a datelor statistice luând în considerare factori de bază precum dinamica populației, rata de angajare și principalele surse de venit. De asemenea, vom organiza un număr de interviuri și sondaje cu actorii principali și localnicii din zona proiectului, totodată derulând ateliere de lucru pentru a încuraja o implicare mai eficientă din partea acestora.
 • Astfel, în baza informațiilor furnizate de către actorii de pe teren și a datelor colectate, vom identifica serviciile ecosistemice cele mai relevante, vom dezvolta potențiali indici și vom genera diferite scenarii pentru cartografierea și evaluarea serviciilor ecosistemice pe baza indicatorilor elaborați. Aceste rezultate vor fi complementate de analiza biofizică și folosite pentru a determina indicii sub raport cantitativ, cu ajutorul implicării constante a părților interesate. În final, vom cartografia și evalua serviciile de ecosistem pe baza setului de indici.
 • Pentru a ne asigura că rezultatele evaluării serviciilor ecosistemice vor ajunge la audiența potrivită, derulăm activități extensive de comunicare și conștientizare ce includ organizarea de conferințe de presă și o activitate crescută în media online. De asemenea, vizăm părțile interesate cheie și le abordăm prin instrumente de comunicare specifice.

Mai multe informații aici: http://devel.milvus.ro/ecoservices/

default image

Natura 2000 și Dezvoltarea Rurală în România

Proiect WWF în cadrul Programului de Cooperare Elveția-România, care susține natura autentică și bunăstarea oamenilor.

Proiectul se derulează în perioada iulie 2013- iunie 2016
Parteneri de implementare: WWF Elveția, Asociația Grupul Milvus, Ecotur, Fundația Propark și Telekom România.

Mai multe informații aici: http://www.wwf.ro/

default image

Dezvoltare rurală și agricultură pe terenuri agricole cu valoare naturală ridicată în România, finanțat de programul de cooperare româno-elvețian

Obiectivul proiectului este acela de a îmbunătăți viabilitatea pe termen lung a comunităților rurale în care fermieri pastreaza terenurileși peisajelecu valoare naturală ridicată (HNV) din România, prin intermediul unei rețele de informare la nivel național privind subiectele de interes pentru agricultura HNV,prin influentarea politiciilorpublice pentru un sprijin mai bun dedicat zonelor și fermierilor HNV și prin dezvoltarea oportunitatilor de piața pentru produsele cu identitate HNV.

 • Prezentare poiect, (HU)
 • PNDR, (HU)
 • Agrotehnie,(HU)
 • Asociații, (HU)
default image

Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza Articolului 12 din Directiva Păsări

Obiective:
• Crearea si implementarea unui sistem unitar de monitorizare a speciilor de pasari de interes comunitar la nivel national in vederea realizarii raportului de tara al Romaniei catre Comisia Europeana in baza prevederilor articolului 12 al Directivei Consiliului Europei 79/409 EEC;
• Informarea publicului asupra speciilor de pasari de interes comunitar, a distributiei si tendintelor populatiilor de pasari din Romania.

Activitati principale:
• Elaborarea Protocoalelor Standard de Monitoring pentru speciile de pasari de interes comunitar de pe lista de referinta elaborata de Comisia Europeanasi alcatuita din specii de pe anexele I, II, III, ale Directivei Pasari;
• Colectarea datelor cu privire la populatiile de pasari de interes comunitar de pe lista de referinta – Monitoringul speciilor de pasari de interes comunitar in Romania cuprinse pe listele de referinta;
• Informarea publicului larg cu privire la rezultatele proiectului, a starii populatiilor de pasari din Romania, in vederea urmatoarelor raportari catre Comisia Europeana.

Mai multe informații aici: http://monitorizareapasarilor.cndd.ro/

default image

Managementul ariilor protejate: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 și ROSCI0390

Obiectivul proiectului este asigurarea bazei necesare pentru conservarea pe termen
lung a populațiilor vânturelului de seară respectiv ale altor specii de interes comunitar
care trăiesc în siturile vizate, prin elaborarea planurilor de management respectiv
mărirea nivelul de cunoștințe al localnicilor despre importanța conservării speciilor și
habitatelor țintă.
Proiectul a început în luna iunie 2013 și se va încheia în decembrie 2015. Planul de
implementare al proiectului include cartarea distribuției și evaluarea stării de conservare
a speciilor și habitatelor din situri și cartarea mediului fizic, date necesare elaborării planului de management pentru ariile protejate vizate de proiect. Pe durata proiectului
se organizează întâlniri și workshop-uri, se montează panouri informative, se creează
un site web pentru creșterea gradului de conștientizare a localnicilor, agricultorilor,
pedagogilor, vânătorilor precum și a celor care vizitează localitățile pe raza cărora se
întind siturile.

Mai multe informații aici: http://devel.milvus.ro/vespertinus/

default image

Conservarea șoimului dunărean Falco cherrug în nord-estul Bulgariei, Ungaria, România și Slovacia (LIFE09 NAT/HU/000384)

Obiectivele proiectului

Principalul obiectiv al proiectului este protecția populației șoimului dunărean (Falco cherrug) în Europa. Specia este pe cale de dispariție în lumea întreagă, este listată în Anexa I. din Directiva Păsări, constituie specie prioritară fiind derularea proiectelor Life-Nature. Populația șoimilor dunăreni din Europa este estimată la aproximativ 450 de perechi. În prezent în Ungaria și Slovacia trăiesc 47% din totalul menționat. Datorită sprijinului financiar acordat de UE acest procent (47%) s-a stabilizat și este în creștere, în timp ce populația lumii în ușoară scădere. Proiectul LIFE06 NAT/H/000096 a servit noi cunoștințe în legătură cu factorii de periclitare existente pentru tinerii șoimi dunăreni, rata lor de supraviețuire, dinamica (migrație, hoinărit). În așa fel s-a dovedit că rata de supraviețuire a tinerilor poate fi mult mai mare decât a fost estimată înainte. Migrarea tinerilor șoimi acoperă zone foarte mari, din Spania până în Kazahstan, dar petrec mult mai mult timp și în Bulgaria, România și Serbia, unde găsesc locuri de cuibărit mai puțin aglomerate. Aceste spații pot deveni habitatele adecvate dacă șoimii vor găsi destule locuri de cuibărit și în cazul în care numărul de factori de risc va scădea

Mai multe informații aici: http://sakerlife2.mme.hu

default image

Înființarea rețelei naționale pentru salvarea animalelor sălbatice rănite

default image

Elaborarea seturilor de măsuri de management, la nivel național, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra și Mustela lutreola

Obiectivele proiectului sunt: elaborarea seturilor de măsuri de management la nivel national pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra și Mustela lutreola; implementarea unor soluții tehnice în vederea reducerii pagubelor și implicit a conflictelor și informarea grupurilor de interese și instruirea factorilor implicați în managementul speciilor Castor fiber, Lutra lutra, Mustela lutreola.

Mai multe informații aici: http://www.fundatiacarpati.ro/?portfolio=clman

default image

Pentru Natură și Comunități Locale – Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt

Scopul general al proiectului:

Realizarea cadrului necesar pentru un management corespunzător al terenurilor și activităților din SPA (situri de importanță avifaunistică) și SCI-uri (situri de importanță comunitară), în vederea conservării speciilor și habitatelor de interes comunitar și național, și asigurarea condițiilor minime necesare finanțărilor din fonduri europene atât ca plăți compensatorii dar și pentru implementarea planurilor și proiectelor de dezvoltare durabilă a comunităților locale.
 
default image

Conservarea acvilei țipătoare mici în România (LIFE08 NAT/RO/000501)

default image

Proiectul are ca principal obiectiv crearea condițiilor optime pentru asigurarea stării favorabile de conservare pentru un procent semnificativ (22%) din populația de acvila țipătoare mică la nivelul Uniunii Europene.Semnificația proiectului crește dat fiind faptul că România a fost avertizată de către Comisia Europeană cu aplicarea unor sancțiuni extrem de costisitoare, pentru nerespectarea angajamentelor în domeniul protecției păsărilor.

Mai multe informații aici: http://pomarina.ro/

default image

Conservarea speciilor și habitatelor din ariile protejate Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului, Muntele Tâmpa și Leaota

Obiectiv general al proiectului:

Asigurarea starii de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes național/comunitar din ariile protejate Poienile cu Narcise de la Dumbrava Vadului, Muntele Tâmpa și Leaota

Obiective specifice:

O1. Asigurarea unui management eficient al speciilor și habitatelor ariilor protejate Poienile cu Narcise de la Dumbrava Vadului, Muntele Tâmpa și Leaota prin elaborarea și aprobarea planurilor de management în concordanță cu legislația în vigoare

O2. Imbunatățirea nivelului de informare și conștientizare în rândul populației din zonele limitofe ariei protejate și a grupurilor interesate, cu privire la necesitatea protejarii patrimoniului natural al siturilor Poienile cu Narcise de la Dumbrava Vadului, Muntele Tâmpa și Leaota

Mai multe informații aici: http://renaturopa.ro/

default image

Educație ecologică pentru un viitor durabil

default image
default image

Educație ecologică în județul Mureș

default image
default image

Program sistematic de educație ecologică în județul Mureș, prin pedagogia durabilității

default image
default image

Acțiune concretă de conservare pentru salvarea cele mai mari colonii de stârci de noapte din Transilvania

Obiective:

Habitatele umede naturale s-au diminuat foarte mult în toată Europa. O parte însemnată a siturilor Natura 2000, desemnate în vederea conservării patrimoniului natural al continentului, sunt zone umede antropice (heleștee, lacuri de baraj, etc.), care chiar și în aceste condiții, deseori constituie ultimele refugii pentru anumite populații de păsări acvatice. În același timp, fiind exploatate de administratori din considerente economice, în aceste habitate secundare se nasc foarte ușor conflicte între faună și factorul uman. Însă, un plan de management bine gândit și întocmit cu participarea activă a proprietarilor poate preveni aceste conflicte și poate aduce beneficii atât protecției naturii cât și administratorilor acestor zone. Situl “Heleșteele Iernut – Cipău” se află în situația fericită în care aceste conflicte se pot rezolva și se întrevăd soluții care pot aduce beneficii ambelor părți. Astfel această arie poate servi ca model pentru alte heleștee, desemnate ca arii protejate.

Mai multe informații AICI.

 

default image

Realizarea planului de management pentru situl Natura 2000 „Eleșteele Iernut și Cipău”– 2009-2010

Scopul, obiective:

Scopul proiectului l-a constituit asigurarea condițiilor necesare, cu implicarea populației locale, unui management adecvat al Ariei de protecție specială avifaunistică “Eleșteele Iernut – Cipău” luând în seamă necesitățile factorilor de interes locali. Activitățile majore, desfășurate în cadrul acestui proiect au fost, după cum urmează:

 • Întocmirea Planului de Management pentru situl Natura 2000 “Eleșteele Iernut – Cipău” în parteneriat cu Primăria orașului Iernut și cu participarea activă a factorilor de interes locali.
 • Luarea în custodie a ariei de către Asociația „Grupul Milvus” pentru implementare efectivă a măsurilor de conservare convenite în planul de management
 • Ameliorarea conflictelor rezultate din managementul necorespunzător al terenurilor din zona protejată
 • Conștientizarea importanței biodiversității, a rețelei Natura2000 și a sitului „Eleșteele Iernut și Cipău” în rândul tinerilor din jud. Mureș, cu precădere celor din Iernut și Cipău
 • Popularizarea ariei protejate vizând mai multe grupuri țintă
default image

Popularizarea sitului Natura 2000 „Eleșteele Iernut-Cipău”

default image

Conservarea vânturelului de seară în regiunea Panonică (LIFE05 NAT/H/000122)

default image

Obiectivul principal al acestui program este de a asigura creșterea populației din regiunea Panonică și condițiile în vederea continuității activităților de conservare și astfel viitorul speciei țintă pe termen lung. Luând în vedere toate acestea,

 • sporim posibilitățile de cuibărit;
 • colectăm date în privința ecologiei (în special în ceea ce privește aspectele legate de procurarea hranei și folosirea habitatelor);
 • se dorește reducerea ratei de mortalitate prin aplicarea unor măsuri de protecție;
 • desfășurăm activități specifice cu scopul de a satisface cerințele caracteristice de conservare a populației din vestul României;
 • coordonăm evaluarea/monitorizarea efectivelor de cuibărit;
 • colectăm date privind dinamica speciei în perioada migrației și ratei de supraviețuire în ceea ce privește sezonul hiemal;
 • milităm pentru protecția ciorii de semănătură, aceasta fiind o specie cheie din punctul de vedere al conservării vânturelului de seară;
 • stimulăm conștiința societății în privința unei relații armonioase cu vânturelul de seară, în special prin schimbarea atitudinii negative existentă față de cea mai importantă specie gazdă, cioara de semănătură.

Mai multe informații aici: http://www.kekvercse.mme.hu/

default image

Revoluția ONG

default image

Scop
Creșterea capacității societății civile pentru a monitoriza respectarea legislației în arii naturale protejate (inclusiv situri Natura 2000) și pentru a reduce impactul negativ al investițiilor sau proiectelor prin identificarea de soluții alternative pentru cel puțin două cazuri de agresiune împotriva naturii.

Mai multe informații aici: http://devel.milvus.ro/ngo-revolution

default image

Măsuri de protecție necesare revenirii șoimului Dunărean în Câmpia de Vest

default image

Scopul și obiectivele proiectului

Scopul proiectului a fost acela de ajutorare a șoimului dunărean (Falco cherrug) – care este o specie periclitată pe plan mondial și figurează în Anexa 1 al Directivei Păsărilor – în restabilirea ei în partea vestică a României, și întărirea populației acestuia.

Mai multe informații aici: http://devel.milvus.ro/

default image

Program sistematic de educație ecologică în județul Mureș, prin pedagogia durabilității 2007-2008

În acest proiect, educația ecologică convențională a fost combinată cu pedagogia durabilității.

Obiectiv 1: educarea ecologică a copiilor din grădinițe și școli elementare și astfel asigurarea unei schimbări în atitudinea generală a populației față de mediu.

Pentru atingerea acestui scop au fost  desfășurate diverse activități educaționale cu impact direct asupra 680 de copii și impact indirect prin educarea cadrelor didactice asupra aproximativ 3750 de copii.

Obiectiv 2: perfecționarea abilităților cu privire la educația ecologică a cadrelor didactice din județul Mureș.

A fost organizat un curs de perfecționare pentru aproximativ 150 de cadre didactice cu privire la principiile educației ecologice și metodologia practică aplicabilă în cazul diferitelor grupuri de vârstă.

Obiectiv 3: crearea unei serii de publicații care ajută activitățile de educație ecologică și face posibilă multiplicarea eforturilor în viitor și în alte regiuni ale țării.

Mai multe informații aici: http://devel.milvus.ro/romana-program-sistematic-de-educatie-ecologica

 

default image

Pentru herpetofaună, educație în Munții Trascăului

default image

Scopul:

Scopul proiectului este de a dezvolta si implementa metode pentru educatie si constientizare/informare referitoare la protectia si conservarea naturii, prin tabere si excursii pentru elevi si studenti ai scolilor si universitatilor din judetele Alba, Cluj, Sibiu . Locul de desfasurare este Muntii Trascau – partea centrala, cu focus asupra ariilor protejate din zona Rîmetului. Comunitatea locala este activ implicata în implementarea proiectului.

Mai multe informații aici: http://devel.milvus.ro/

default image

Natura 2000 în Valea Nirajului

default image

Scopul proiectului

Protejarea unor specii de păsări și habitate valoroase din Valea Nirajului prin propunerea zonei ca parte a rețelei Natura 2000, pe baza Directivei Păsări.

Mai multe informații aici: http://devel.milvus.ro

default image

Acvila țipătoare mică – specie emblematică a Carpaților

default image

Scopul si obiectivele proiectului

 • recensamânt amplu al speciei pentru cunoasterea mai exacta a efectivelor cuibaritoare din România si Ucraina
 • elaborarea unui plan de actiune pentru conservarea speciei
 • popularizarea speciei ca pasare simbol a ecoregiunii Carpatice; utilizarea acvilei tipatoare mici ca specie umbrela în conservarea altor pasari rapitoare
 • înfiintarea unei retele alcatuita din specialisti ai pasarilor rapitoare din regiunea tinta

Mai multe informații aici: http://devel.milvus.ro/

default image

Vânturelul de seară trebuie salvat!

default image

Scopuri:

 • localizarea a patru colonii importante în judetele Arad si Bihor
 • prepararea documentatiei necesare pentru a le propune ca si arii protejate
 • evaluarea populatiei din judetele Satu Mare si Timis prin implicarea voluntarilor
 • îmbunatatirea situatiei în ceea ce priveste posibilitatile de cuibarit prin amplasarea unor cuiburi artificiale
 • informarea publicului larg – în special localnicii – despre importanta si valoarea acestei specii, precum si despre facilitatile reprezentate de aceste colonii fata de agricultura prin amplasarea unor panouri informative, editarea unor brosuri, publicarea articolelor în ziare, proiectari si prezentari pentru copii etc.

Mai multe informații aici: http://devel.milvus.ro/

default image

Lăstunul de mal

Obiectivele:

 • a înființa și a menține o rețea de observatori pe nivel național pentru recensământul și monitoring a coloniilor
 • recensământul coloniilor pe râurile importante din Transilvania (Mureș, Someș, Crișurile, Târnavele, etc.)
 • popularizarea speciei prin afișe, broșuri și un film documentar

Mai multe informații aici: http://devel.milvus.ro/Riparia/ripariaRO.htm

default image

Salvgardarea procesului de desemnare și completarea a rețelei Natura 2000 din România

Proiect finanțat din Fondul de Mediu. 

default image

Implementarea rețelei Natura 2000 în România

default image

Proiect finanțat prin programul Phare.

default image

Starea de bază pentru România: Conservarea biodiversității și managmentul durabil al resurselor naturale

default image

Proiect implementat prin CEEWEB for Biodiversity.

default image

Rolul ONGurilor în implementarea EU Wildlife Trade Regulations

default image

Proiect PHARE.

default image

Susținerea eforturilor MMDD de a răspunde cerințelor UE, prin identificarea și fundamentarea de noi situri de importanță comunitară – Natura 2000

default image

Managementul conservativ al habitatelor alpine ca site Natura 2000 in Parcul National Retezat

default image
default image

Managementul conservativ al habitatelor alpine ca site Natura 2000 in Parcul National Retezat

default image

Scop:

Scopul proiectului este ridicarea statutului de conservare a două specii periclitate: acvila de munte și șoimul călător.

Programe în curs de derulare

default image

Program de conservare și cercetare al ursului brun într-o zonă model din România

Mai multe informații aici:

Programe derulate

default image

CITES

default image

Ne pare rau aceasta informatie inca nu a fost tradus.

default image

Policy

default image
default image

Watchdog

default image
default image

Bursa Milvus

default image

Începând din 2005 Asociația pentru Protecția Păsărilor și a Naturii „Grupul Milvus” anunță anual Bursa Milvus pentru studenți (liceu, colegiu și universitate) interesați în zoologie, ecologie și/sau protecția naturii. Scopul bursei este de ajuta tinerii cercetători în derularea unor proiecte individuale de evaluare/cercetare. Aceste proiecte trebuie sa coincidă cu scopurile generale ale Grupului Milvus (specii de animale și plante periclitate și protejate, arii protejate și situri Natura 2000, monitoring) și să aibă un caracter individual și inovativ.
Pentru informatii suplimentare, contactati-ne pe adresa email office(arond)milvus.ro, istvan.komaromi(arond)milvus.ro.

Numărul proiectelor depuse în 2017: 20
Proiecte câștigătoare în 2017
Păun Georgiana Elena – Estimarea distribuției potențiale a viperei de fâneață (Vipera ursinii rakosiensis) în Podișul Transilvaniei utilizând modele de nișă ecologică
Cîșlariu Alina Georgiana – Evaluarea stării de conservare a populațiilor de Ligularia sibirica din Nord-Vestul României
Oana Morozan – Masuri pentru conservarea in situ a endemitului carpatic “paiusul lui Porcius” (Saussurea porcii) din Rezervartia Biosferei Muntii Rodnei
Borbély Edina – Mesteacănul pitic (Betula nana) ca relict glaciar în Tinovul Luci
Sotek Alexandru – Populațiile de Euscorpius carpathicus din România: studii integrate de ecologie și taxonomie moleculară
Lőrincz Csanád Endre – Studiul morfologic și genetic al subspeciilor sopârlei de câmp (Lacerta agilis)
Petronel SPASENI – În căutarea de noi populații de Vipera ursinii moldavica în Rezervația Biosferei Delta Dunării
Györkös Péter – Studiul morfologic și genetic al gușterului (Lacerta viridis)
Fuciu Cătălin – Evaluarea și monitorizarea populațiilor de ciuvică (Glaucidium passerinum) și minuniță (Aegolius funereus) din zona Păltiniș
RĂDAC Ioan-Alexandru – Specii noi de bruchide (Insecta: Coleoptera) și heteroptere (Insecta: Hemiptera) alogene în România și Republica Moldova.

Numărul proiectelor depuse în 2015: 15
Proiecte câștigătoare în 2015
Petrișor Gălan – Identificarea coloniilor de vânturel de seară (Falco vespertinus) din Moldova (România)
Păun Georgiana Elena – Vipera de stepă în Transilvania: identificarea habitatelor noi folosind tehnici de modelare a nișei ecologice
Vitalie Ajder – Ecologia soimului dunarean (Falco cherrug) in Republica Moldova
Kovács Csilla – Cercetarea habitatelor a cocoșului de munte (Tetrao urogallus rudolfi)
Kelemen Alpár – Cercetări asupra populațiilor cristelului de câmp (Crex crex, L. 1758) în Bazinul Ciucului de Jos pentru protejarea populației și habitatelor rămase
Paul Cristian Dincă – Evaluareapopulațiilor șopârlei de nisip (Eremias arguta deserti) de la Vaduși Hanu Conachi

Numărul proiectelor depuse în 2010: 24
Proiecte câștigătoare în 2010
Imecs István – Cercetări asupra populațiilor de țipar (Misgurnus fossilis, L. 1758) în bazinul Ciucului pentru elaborarea unui plan de conservare eficient
Kovács Zoltán Zsolt – Estimarea populației racului de ponoare (Austropotamobius torrentium) în pârâul Valea Mare (Halmășd)
Sugár Szlárd-Preferința de habitate în scară mare a orbeților (Spalax sp.) pe Podișul Someșean și pe Câmpia Transilvaniei
Buria István – Estimarea stării de conservare a singurei populații certe a fluturelui Colias myrmidone din România
Bolboacă Lucian Eugen – Răpitoarele de noapte din habitatele forestiere ale județului Iași
Aczél-Fridrich Zsuzsanna – Cercetări privind distribuția și habitatul șoarecelui săritor de stepă în Transilvania
Numărul proiectelor depuse în 2007: 6
Proiecte câștigătoare în 2007
Studiul Compoziției și Distribuției Geografice a Herpetofaunei din Județul Iași (România) –Strugariu Alexandru
Actualizarea datelor faunistice privind Familia Syrphidae si Ordinul Aranea din cadrul Parcului Natural Porțile de Fier (bazinul râului Sirinea) – Amalia Raluca
Chiropterele din Peștera Toșorog – Baltag Emanuel

Numărul proiectelor depuse în 2006: 8
Proiecte câștigătoare în 2006
Evaluarea populației de popândăi (Spermophilus citellus) în Câmpia de Vest, în vederea desemnării ariilor speciale de protecție – Hegyeli Zsolt
Studiu ecologic si biologic asupra a două populații ale genului Bombina – Horia Bogdan
Cercetarea conduitei de predare a pârșilor într-o colonie de scorburi artificiale în Munții Gurghiului –Mezey Zsófia
Studiul populației de Euphydryas maturna din Rezervația Naturală Cheile Turzii în vederea stabilirii strategiei de protecție eficientă – Nagy Amália
Cartografierea herpetofaunei din județul Brașov. Inițierea tinerilor interesați de herpetologie în munca de teren – Sos Tibor

Numărul proiectelor depuse în 2005: 12
Proiecte câștigătoare în 2005
Studiul ichtiofaunistic al brațurilor moarte ale râurilor Olt și Râul Negru din județul Covasna, cu privire specială la unele specii stagnofile rare sau periclitate – Hegyeli Zsolt
Cartarea faunei herpetologice și avifaunistice din perimetrul Ciupercenii Noi și Lacul Bistreț (jud. Dolj) – Manci Cosmin Ovidiu
Compararea din punct de vedere ichtiofaunistic a pârâului Halmășd și Iaz – Nagy András Attila
Densitatea pescărâșului albastru (Alcedo atthis) pe râul Someș – Vinkler Tivadar