Projects Programs

Ongoing projects

default image

LEHUA

The LEHUA – Learning Humanity from Animals project (Erasmus + 2016-3-HU01-KA205-002032) aims to develop a self-development learning module through in-depth knowledge of nature and animals. (more…)

default image

TRANSGREEN: Green Infrastructure in the Carpathians

default image

The network of highways and railways that connect key areas of Romania and, further on, our country to the rest of Europe is being planned for development right now. This “large infrastructure” will be developed across the Carpathian Mountains and will cross valuable ecosystems comprised in natural protected areas, including Natura 2000 sites, threatening to fragment/divide and to disturb them. In order to prevent and to diminish these threats and pressures on nature, the TRANSGREEN project aims to develop an environmentally-friendly and safe transport network in Romania, Czech Republic, Hungary, Slovakia, and Ukraine. (more…)

default image

Conservarea dumbrăvencei în Bazinul Carpatic (LIFE13/NAT/HU/000081)

Scopul și obiectivul proiectului:

 • Întărirea populației de dumbrăveancă în Bazinul Carpatic și asigurarea conservării favorabile pe termen lung a acestor populații.

Activități majore:

 • Crearea locurilor de cuibărit adecvate în Ungaria și România
 • Recondiționarea și îmbunătățirea locurilor de hrănire
 • Reducerea mortalității
 • Asigurarea conservării speciei pe termen lung în cadrul programului „Farmers for Roller”
 • Promovarea și popularizarea practicilor de gospodărire a terenurilor prietenoase dumbrăvencii în siturile Natura 2000
 • Sensibilizare și schimbare de atitudine

Mai multe informații aici: http://rollerproject.eu/ro

default image

Asigurarea surselor de hrană pentru populațiile periclitate de șoim dunărean și acvilă de câmp din Bazinul Carpatic (LIFE13 NAT/HU/000183)

Obiectivele proiectului 

 • Acest proiect își propune să consolideze eforturile continue de consolidare a populațiilor europene de bază ale acvilei de câmp (Aquila heliaca) și șoim dunărean (Falco cherrug), specii amenințate la nivel mondial și incluse în Anexa I a Directivei Păsări a Uniunii Europene, de asemenea, specii prioritare pentru proiectele LIFE-Natura. Datorită sprijinului financiar din partea UE, aceste populații s-au stabilizat și sunt în creștere pe plan european, în timp ce populațiile mondiale sunt încă în scădere. Cu toate acestea, din păcate, în contradicție cu populațiile păsărilor de pradă, populațiile principalelor lor surse de hrană, a mamifere mici (popândău Spermophilus citellus, hârciog Cricetus cricetus, și iepurele de câmp Lepus europeus), sunt în continuă scădere. Constatările proiectului LIFE09NAT/HU/000384, în curs de desfășurare, justifică importanța acestor specii în dieta acestor păsărilor răpitoare. Chiar și astăzi, mamiferele mici, mai ales S. citellus, constituie o parte majoră a hranei, prezentă în medie în mai mult de ¼ din dietă. Păsările montate cu emițătoare GPS în cadrul proiectelor LIFE demonstrează că aceste păsări se hrănesc frecvent în afara SPA-urilor, în special în cazul în care abundența mamiferelor mici este mai mare. (A se vedea hărțile anexate.) Prin urmare, proiectul își propune să oprească declinul populației mamiferelor mici existente în cazul în care acestea sunt prezente și dorește să funcționeze ca un proiect demonstrativ în unele acțiuni pentru a pregăti un fundal științific solid pentru o posibilă creștere viitoare a acestor populații, în baza celor mai bune practici aplicate.
 • Proiectul are ca scop sensibilizarea publicului față de păsările răpitoare și mai ales față de mamifere mici, sursa lor principală de hrană.
 • Proiectul își propune să demonstreze, de asemenea, cum trebuie adaptate diferitele priorități de conservare a naturii, atunci când luăm în considerare stilul de viață și necesitățile de habitat ale Sicista subtilis trizona și Nannospalax (superspecies leucodon), specii strict protejate în România, prin implementarea activităților noastre în beneficiul tuturor speciilor.

Mai multe informații aici:  http://sakerlife3.mme.hu/

default image

Management plans for ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369 Natura 2000 rotected areas

Finished projects

default image

Carnivores and humans: can they peacefully coexist in Romania?

default image

The project was implemented in 2004-2005, with funding through the Matra-KNIP program (the Netherlands Embassy in Bucharest, Romania). The goal was to investigate damages caused by wolves, bears and otters in Transylvania. We have performed case studies for a total of 32 cases of damages caused by wolves in livestock (at shepherd camps), 9 cases of damages caused by bears in livestock (at shepherd camps), 27 cases of damages caused by bears in crops, 5 instances of bear attacks on people and 7 cases of damages caused by otters in fish ponds. In each case, we have also tried to identify the circumstances that might have lead to these incidents. Through the project, we have also published a booklet (in English, Hungarian and Romanian), in which we presented our findings and detailed concrete proposals for damage prevention methods.

default image

Mapping and assessing ecosystem services in Natura 2000 sites in the region Niraj-Târnava Mica

The project activities are built up in the following main structure: data collection, assessment of ecosystem services and dissemination of results.

Data and information collection on ecosystem services as well as understanding the region will enable us to set the base. We collect data to understand the general socio-economic and environmental characteristics of the area, the related policy background, the environment and habitats condition and the relevant stakeholder groups. To achieve this, we carry out statistical data and policy analysis and we identify relevant stakeholders by field surveys and interviews.

Click HERE for more.

default image

Natura 2000 și Dezvoltarea Rurală în România

Proiect WWF în cadrul Programului de Cooperare Elveția-România, care susține natura autentică și bunăstarea oamenilor.

Proiectul se derulează în perioada iulie 2013- iunie 2016
Parteneri de implementare: WWF Elveția, Asociația Grupul Milvus, Ecotur, Fundația Propark și Telekom România.

Mai multe informații aici: http://www.wwf.ro/

default image

(Romana) Dezvoltare rurală și agricultură pe terenuri agricole cu valoare naturală ridicată în România, finanțat de programul de cooperare româno-elvețian

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza Articolului 12 din Directiva Păsări

Obiective:
• Crearea si implementarea unui sistem unitar de monitorizare a speciilor de pasari de interes comunitar la nivel national in vederea realizarii raportului de tara al Romaniei catre Comisia Europeana in baza prevederilor articolului 12 al Directivei Consiliului Europei 79/409 EEC;
• Informarea publicului asupra speciilor de pasari de interes comunitar, a distributiei si tendintelor populatiilor de pasari din Romania.

Activitati principale:
• Elaborarea Protocoalelor Standard de Monitoring pentru speciile de pasari de interes comunitar de pe lista de referinta elaborata de Comisia Europeanasi alcatuita din specii de pe anexele I, II, III, ale Directivei Pasari;
• Colectarea datelor cu privire la populatiile de pasari de interes comunitar de pe lista de referinta – Monitoringul speciilor de pasari de interes comunitar in Romania cuprinse pe listele de referinta;
• Informarea publicului larg cu privire la rezultatele proiectului, a starii populatiilor de pasari din Romania, in vederea urmatoarelor raportari catre Comisia Europeana.

Mai multe informații aici: http://monitorizareapasarilor.cndd.ro/

default image

(Romana) Managementul ariilor protejate: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 și ROSCI0390

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

(Romana) Conservarea șoimului dunărean Falco cherrug în nord-estul Bulgariei, Ungaria, România și Slovacia (LIFE09 NAT/HU/000384)

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

Înființarea rețelei naționale pentru salvarea animalelor sălbatice rănite

default image

(Romana) Elaborarea seturilor de măsuri de management, la nivel național, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra și Mustela lutreola

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

Pentru Natură și Comunități Locale – Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt

Scopul general al proiectului:

Realizarea cadrului necesar pentru un management corespunzător al terenurilor și activităților din SPA (situri de importanță avifaunistică) și SCI-uri (situri de importanță comunitară), în vederea conservării speciilor și habitatelor de interes comunitar și național, și asigurarea condițiilor minime necesare finanțărilor din fonduri europene atât ca plăți compensatorii dar și pentru implementarea planurilor și proiectelor de dezvoltare durabilă a comunităților locale.
 
default image

(Romana) Conservarea acvilei țipătoare mici în România (LIFE08 NAT/RO/000501)

default image

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

Conservarea speciilor și habitatelor din ariile protejate Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului, Muntele Tâmpa și Leaota

Obiectiv general al proiectului:

Asigurarea starii de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes național/comunitar din ariile protejate Poienile cu Narcise de la Dumbrava Vadului, Muntele Tâmpa și Leaota

Obiective specifice:

O1. Asigurarea unui management eficient al speciilor și habitatelor ariilor protejate Poienile cu Narcise de la Dumbrava Vadului, Muntele Tâmpa și Leaota prin elaborarea și aprobarea planurilor de management în concordanță cu legislația în vigoare

O2. Imbunatățirea nivelului de informare și conștientizare în rândul populației din zonele limitofe ariei protejate și a grupurilor interesate, cu privire la necesitatea protejarii patrimoniului natural al siturilor Poienile cu Narcise de la Dumbrava Vadului, Muntele Tâmpa și Leaota

Mai multe informații aici: http://renaturopa.ro/

default image

Educație ecologică pentru un viitor durabil

default image
default image

Educație ecologică în județul Mureș

default image
default image

Program sistematic de educație ecologică în județul Mureș, prin pedagogia durabilității

default image
default image

Acțiune concretă de conservare pentru salvarea cele mai mari colonii de stârci de noapte din Transilvania

Obiective:

Habitatele umede naturale s-au diminuat foarte mult în toată Europa. O parte însemnată a siturilor Natura 2000, desemnate în vederea conservării patrimoniului natural al continentului, sunt zone umede antropice (heleștee, lacuri de baraj, etc.), care chiar și în aceste condiții, deseori constituie ultimele refugii pentru anumite populații de păsări acvatice. În același timp, fiind exploatate de administratori din considerente economice, în aceste habitate secundare se nasc foarte ușor conflicte între faună și factorul uman. Însă, un plan de management bine gândit și întocmit cu participarea activă a proprietarilor poate preveni aceste conflicte și poate aduce beneficii atât protecției naturii cât și administratorilor acestor zone. Situl “Heleșteele Iernut – Cipău” se află în situația fericită în care aceste conflicte se pot rezolva și se întrevăd soluții care pot aduce beneficii ambelor părți. Astfel această arie poate servi ca model pentru alte heleștee, desemnate ca arii protejate.

Mai multe informații AICI.

 

default image

Realizarea planului de management pentru situl Natura 2000 „Eleșteele Iernut și Cipău”– 2009-2010

Scopul, obiective:

Scopul proiectului l-a constituit asigurarea condițiilor necesare, cu implicarea populației locale, unui management adecvat al Ariei de protecție specială avifaunistică “Eleșteele Iernut – Cipău” luând în seamă necesitățile factorilor de interes locali. Activitățile majore, desfășurate în cadrul acestui proiect au fost, după cum urmează:

 • Întocmirea Planului de Management pentru situl Natura 2000 “Eleșteele Iernut – Cipău” în parteneriat cu Primăria orașului Iernut și cu participarea activă a factorilor de interes locali.
 • Luarea în custodie a ariei de către Asociația „Grupul Milvus” pentru implementare efectivă a măsurilor de conservare convenite în planul de management
 • Ameliorarea conflictelor rezultate din managementul necorespunzător al terenurilor din zona protejată
 • Conștientizarea importanței biodiversității, a rețelei Natura2000 și a sitului „Eleșteele Iernut și Cipău” în rândul tinerilor din jud. Mureș, cu precădere celor din Iernut și Cipău
 • Popularizarea ariei protejate vizând mai multe grupuri țintă
default image

Popularizarea sitului Natura 2000 „Eleșteele Iernut-Cipău”

default image

Conservarea vânturelului de seară în regiunea Panonică (LIFE05 NAT/H/000122)

default image

Obiectivul principal al acestui program este de a asigura creșterea populației din regiunea Panonică și condițiile în vederea continuității activităților de conservare și astfel viitorul speciei țintă pe termen lung. Luând în vedere toate acestea,

 • sporim posibilitățile de cuibărit;
 • colectăm date în privința ecologiei (în special în ceea ce privește aspectele legate de procurarea hranei și folosirea habitatelor);
 • se dorește reducerea ratei de mortalitate prin aplicarea unor măsuri de protecție;
 • desfășurăm activități specifice cu scopul de a satisface cerințele caracteristice de conservare a populației din vestul României;
 • coordonăm evaluarea/monitorizarea efectivelor de cuibărit;
 • colectăm date privind dinamica speciei în perioada migrației și ratei de supraviețuire în ceea ce privește sezonul hiemal;
 • milităm pentru protecția ciorii de semănătură, aceasta fiind o specie cheie din punctul de vedere al conservării vânturelului de seară;
 • stimulăm conștiința societății în privința unei relații armonioase cu vânturelul de seară, în special prin schimbarea atitudinii negative existentă față de cea mai importantă specie gazdă, cioara de semănătură.

Mai multe informații aici: http://www.kekvercse.mme.hu/

default image

(Romana) Revoluția ONG

default image

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

(Romana) Măsuri de protecție necesare revenirii șoimului Dunărean în Câmpia de Vest

default image

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

(Romana) Program sistematic de educație ecologică în județul Mureș, prin pedagogia durabilității 2007-2008

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

(Romana) Pentru herpetofaună, educație în Munții Trascăului

default image

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

(Romana) Natura 2000 în Valea Nirajului

default image

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

(Romana) Acvila țipătoare mică – specie emblematică a Carpaților

default image

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

(Romana) Vânturelul de seară trebuie salvat!

default image

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

(Romana) Lăstunul de mal

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

(Romana) Salvgardarea procesului de desemnare și completarea a rețelei Natura 2000 din România

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

(Romana) Implementarea rețelei Natura 2000 în România

default image

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

(Romana) Starea de bază pentru România: Conservarea biodiversității și managmentul durabil al resurselor naturale

default image

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

(Romana) Rolul ONGurilor în implementarea EU Wildlife Trade Regulations

default image

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

(Romana) Susținerea eforturilor MMDD de a răspunde cerințelor UE, prin identificarea și fundamentarea de noi situri de importanță comunitară – Natura 2000

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

(Romana) Managementul conservativ al habitatelor alpine ca site Natura 2000 in Parcul National Retezat

default image
default image

(Romana) Managementul conservativ al habitatelor alpine ca site Natura 2000 in Parcul National Retezat

default image

Sorry, this entry is only available in Romana.

Ongoing programmes

default image

(Romana) Program de conservare și cercetare al ursului brun într-o zonă model din România

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

(Romana) Conservarea acvilei de munte și a șoimului călător

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

Monitorizarea păsărilor comune

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

(Romana) Protectia vânturelului de seară în Câmpia de Vest

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

(Romana) Recensământul păsărilor acvatice

Sorry, this entry is only available in Romana.

Finished programmes

default image

CITES

default image

Sorry, this entry is only available in Magyar.

default image

Policy

default image
default image

Watchdog

default image
default image

Milvus scolarship

default image

Sorry, this entry is only available in Romana.

default image

(Romana) Dumbrăvioara satul berzelor

Sorry, this entry is only available in Romana.