Projektek Programok

Folyamatban levő projektek

default image

LEHUA

A LEHUA – Tanuljunk emberséget az állatoktól (Erasmus+ 2016-3-HU01-KA205-002032) projekt célja egy önismeret fejlesztő tréning kidolgozása amely az állatokkal és a természettel kapcsolatos ismereteink elmélyítésén alapul. (more…)

default image

TRANSGREEN – Zöld infrastruktúra a Kárpát-medencében

default image

A gyorsfogalmi- és vasúthálózat mind belföldi, mind európai szinten folyamatos fejlesztések terve alatt áll. Az infrastruktúra fejlesztése a Kárpátok Régiójában is kiemelt cél, mely egyben azzal a veszéllyel is fenyeget, hogy értékes természeti területek, többek közt Natura 2000 területek esnek áldozatul, válnak töredezetté. Annak érdekében, hogy ezeket a fenyegetéseket csökkentsük, a TRANSGREEN projekt keretén belül több ország – így Magyarország, Csehország, Románia és Ukrajna – összefogott egy környezetbarát és biztonságos közlekedéshálózat fejlesztéséért. (more…)

default image

(Romana) Conservarea dumbrăvencei în Bazinul Carpatic (LIFE13/NAT/HU/000081)

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Asigurarea surselor de hrană pentru populațiile periclitate de șoim dunărean și acvilă de câmp din Bazinul Carpatic (LIFE13 NAT/HU/000183)

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

A ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369 Natura 2000-es területek kezelési tervei

A Milvus Csoport – együttműködésben a ProPark egyesülettel (Fundația pentru Arii Protejate) – átfogó projektet indít a Maros folyó mentén található négy Natura 2000 védett terület (ROSCI0210 A lekencei szakadás, ROSCI0367 Malomfalva és Marosugra közötti Maros szakasz, ROSCI0369 Radnótfája és Körtvélyfája közötti Maros szakasz, ROSCI0368 Déda és Szászrégen közötti Maros szakasz) védelmére. További információk itt.

Lezárt projektek

default image

Ragadozók és emberek: lehetséges békésen együttélniük Romániában?

default image

A projekt 2004-2005 között futott, a Matra-KNIP program anyagi támogatásával (Holland Nagykövetség, Bukarest, Románia). Célunk a farkasok, medvék és vidrák által okozott károk vizsgálata volt Erdélyben. Összesen 32 esetet vizsgáltunk meg, amikor farkasok és 9 esetet, amikor medvék okoztak károkat esztenáknál; 27 esetet, amikor medvék okoztak károkat szántóföldi növényekben; 5 medvetámadást és 7 esetet, amikor vidrák károsítottak halastavakat. Minden esetben megpróbáltuk feltárni azokat a tényezőket is, amelyek esetleg hozzájárulhattak a károkozás bekövetkeztéhez. A projekt keretében egy könyvecskét is kiadtunk (angolul, magyarul és románul), amelyben bemutattuk eredményeinket, illetve részleteztük a konkrét kármegelőzési lehetőségeket.

default image

Ökoszisztéma szolgáltatások felmérése és értékelése a Nyárád és Kis-Küküllő menti Natura 2000-es területeken

A projekt a következő struktúrára épül:

adatgyűjtés
ökoszisztéma szolgáltatások felmérése
kutatási eredmények terjesztése
További információkért kattints IDE.

default image

(Romana) Natura 2000 și Dezvoltarea Rurală în România

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Dezvoltare rurală și agricultură pe terenuri agricole cu valoare naturală ridicată în România, finanțat de programul de cooperare româno-elvețian

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Sistemul național de gestiune și monitorizare a speciilor de păsări din România în baza Articolului 12 din Directiva Păsări

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Managementul ariilor protejate: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 și ROSCI0390

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Conservarea șoimului dunărean Falco cherrug în nord-estul Bulgariei, Ungaria, România și Slovacia (LIFE09 NAT/HU/000384)

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Înființarea rețelei naționale pentru salvarea animalelor sălbatice rănite

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Elaborarea seturilor de măsuri de management, la nivel național, pentru speciile Castor fiber, Lutra lutra și Mustela lutreola

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Pentru Natură și Comunități Locale – Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Conservarea acvilei țipătoare mici în România (LIFE08 NAT/RO/000501)

default image

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Conservarea speciilor și habitatelor din ariile protejate Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului, Muntele Tâmpa și Leaota

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Educație ecologică pentru un viitor durabil

default image
default image

(Romana) Educație ecologică în județul Mureș

default image
default image

(Romana) Program sistematic de educație ecologică în județul Mureș, prin pedagogia durabilității

default image
default image

(Romana) Acțiune concretă de conservare pentru salvarea cele mai mari colonii de stârci de noapte din Transilvania

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Realizarea planului de management pentru situl Natura 2000 „Eleșteele Iernut și Cipău”– 2009-2010

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Popularizarea sitului Natura 2000 „Eleșteele Iernut-Cipău”

default image

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Conservarea vânturelului de seară în regiunea Panonică (LIFE05 NAT/H/000122)

default image

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Revoluția ONG

default image

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Măsuri de protecție necesare revenirii șoimului Dunărean în Câmpia de Vest

default image

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Program sistematic de educație ecologică în județul Mureș, prin pedagogia durabilității 2007-2008

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Pentru herpetofaună, educație în Munții Trascăului

default image

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Natura 2000 în Valea Nirajului

default image

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Acvila țipătoare mică – specie emblematică a Carpaților

default image

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Vânturelul de seară trebuie salvat!

default image

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Lăstunul de mal

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Salvgardarea procesului de desemnare și completarea a rețelei Natura 2000 din România

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Implementarea rețelei Natura 2000 în România

default image

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Starea de bază pentru România: Conservarea biodiversității și managmentul durabil al resurselor naturale

default image

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Rolul ONGurilor în implementarea EU Wildlife Trade Regulations

default image

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Susținerea eforturilor MMDD de a răspunde cerințelor UE, prin identificarea și fundamentarea de noi situri de importanță comunitară – Natura 2000

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Managementul conservativ al habitatelor alpine ca site Natura 2000 in Parcul National Retezat

default image
default image

(Romana) Managementul conservativ al habitatelor alpine ca site Natura 2000 in Parcul National Retezat

default image

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

Folyamatban levő programok

default image

Téli ragadozómadár monitoring

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Program de conservare și cercetare al ursului brun într-o zonă model din România

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Conservarea acvilei de munte și a șoimului călător

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

Monitorizarea păsărilor comune

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Protectia vânturelului de seară în Câmpia de Vest

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Recensământul păsărilor acvatice

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

Lezárt programok

default image

CITES

default image

Védett fajokkal való kereskedelem szabályozása – CITES

Egyesületünk tagjai már a 90es évek során szembesültek a vadonélő fajok kereskedelme álltal okozott természetvédelmi problémákkal. Ennek eredményeként a 90-es évek végétől rendszeresen ellenőriztük azon piacokat ahol illegálisan befogott pintyfélékkel kereskedtek. Az első években a marosvásárhelyi piacokra koncentráltunk, majd egyre tágabb régióban dolgoztunk és végül 2003-ban létrehoztuk a vadonélő madarakkal szemben elkövetett bűntényeket visszaszorítani hivatott önkéntes hálózatunkat, melybe 15 nagyvárosból származó önkéntesek tömörűltek. A hálózat tagjai, csupán 2003-ban 117 ellenőrzést hajtottak végre, és ezáltal több 100 védett madár szabadonengedéséhez járúltak hozzá. A rendszeres ellenőrzések és információs kampányok hatására, a vadmadarak illegális kereskedelmének jelensége szinte teljes egésszében megszünt.
Ugyancsak 2003-ban kezdtük el egy nemzetközi projekt futtatását (“Green Borders on the Balkans” a GTZ és a REC támogatásával) a Green Balkans Egyesülettel (BG) közösen, és ezzel formálisan is elkezdtünk foglalkozni, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezménnyel, a CITES-el. A projekt keretében speciális, a határátkelőkre szánt kiadványokat adtunk ki és képzéseket szerveztünk a vámosoknak és más az egyezmény végrehajtásáért felelős intézmények munkatársainak. 2003 Augusztusában, házigazdái és kezdeményezői voltunk annak a Marosvásárhelyen megszervezett eseménynek, melynek során megalakult a CEEWEB CITES Munkacsoport, egy Középe-Kelet európai civilszervezeteket tömörítő nemzetközi hálózat.
Végül ez a munkacsoport lett az a struktúra melynek keretében a legtöbb CITES-el kapcsolatos tevékenységünket bonyolítottuk. Végrehajtó intézmények és civilszervezetek munkatársait képeztük (Románia 2008, Lengyelo. 2011, Kenya 2012), elemeztük a régió országainak végrehajtó kapacitását (CeeTES projekt 2008), vándorkiállításokat szerveztünk, felvilágosító kampányokat szerveztünk a régió nemzetközi repülőterein és a CITES fajok online kereskedelmét is vizsgáltuk (2007 és 2010). Rendszeres résztvevői lettünk a részes felek konferenciáinak (2004 Bangkok, 2007 Hague, 2010 Doha, 2013 Bangkok, 2016 Johanessburg), ahol munkacsoportunk megbízható partnerévé vált egyeb nemzetközi hálózatoknak és természetvédelmi beálítottságú nemzeti küldöttségeknek.

default image

Policy

default image
default image

Watchdog

default image
default image

Milvus ösztöndíj

default image

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.

default image

(Romana) Dumbrăvioara satul berzelor

Sajnos ez az oldal még nincs lefordítva.